PP Projekty s.r.o.

NOVÁ KONTAKTNÍ ADRESA:
Alej Boženy Němcové 2440
Most 434 01
Sídlo:
Sportovní 1585 Most 43401
+420 602 516 682
info@pp-projekty.cz

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Jsme specializovanou poradenskou společností, zabýváme se komplexním grantovým a organizačním poradenstvím pro programy EU pro všechny typy dotačních programů.Poskytujeme odborné poradenství při získávání finančních prostředků na vaše aktivity z jiných než vlastních finančních zdrojů firmy, organizace či jiné instituce; ze strukturálních fondů EU, případně jiných grantových zdrojů.

 

VEŘEJNÁ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ, ANALÝZY, VNITŘNÍ AUDITY, GENDEROVÉ AUDITY, STUDIE, STRATEGIE APOD.

Zpracováváme analytické dokumenty, tvoříme rozvojové strategie a studie, sestavujeme koncepce a implementujeme řešení. Ovládáme široké spektrum metod a technik z oblasti analýz a výzkumů. Dále se zabýváme vnitřními audity společností.

Námi poskytované služby jsou např.:

 • Zpracování analýz, studií a návrhů řešení
 • Zpracování podnikatelských plánů a investičních záměrů
 • Tvorba studií proveditelnosti, analýz nákladů a užitků (CBA)
 • Tvorba rozvojových strategií
 • Vnitřní audity společností
 • Evaluační studie
 • Administrace veřejných zakázek
 • Analýza stávající situace organizace
 • Zpracování dokumentů
 • Připomínkování návrhů
 • Finalizace dokumentů
 • Poradenství v oblasti rovných příležitostí včetně zpracování genderových auditů