PP Projekty s.r.o.

NOVÁ KONTAKTNÍ ADRESA:
Alej Boženy Němcové 2440
Most 434 01
Sídlo:
Sportovní 1585 Most 43401
+420 602 516 682
info@pp-projekty.cz

Podnikové vzdělávání II. - PP Projekty s.r.o.

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci výzvy Podnikové vzdělávání zaměstnanců II., název projektu: Podnikové vzdělávání II. - PP Projekty s.r.o., registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012159, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

 

Příjemce dotace:

PP Projekty s.r.o.

Sportovní 1585, 434 01, Most

Statutární orgán: Petr Pospíšil

IČ: 287 387 99

Kontaktní osoba: Petr Pospíšil, pospisil@pp-projekty.cz, tel: 602 516 682

 

Celkové způsobilé náklady projektu:        719 902,00 Kč

Celková výše dotace z ESF:                       611 916,96 Kč

Doba realizace projektu:                            1.10.2019 – 30.9.2021

Popis projektu

Od projektu očekáváme zvýšení prorůstového potenciálu společnosti, který bude zesílen kvalifikovanějšími zaměstnanci. Díky rozšíření vědomostí a schopností bude možné rozšířit nabídku produktů, čímž dojde k větší poptávce o naše služby a produkty. Dojde ke zvýšení poptávky, zvýšení profitu společnosti a uspokojení požadavků klientů. Zaměstnanci společnosti se budou školit ve vzdělávací aktivitě:

  • Měkké a manažerské dovednosti

Cíl projektu:

Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti PP Projekty s.r.o. v oblasti měkkých
a manažerských dovedností. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti.

Výsledky projektu

  • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.
  • Upevnění pozice na českém trhu.
 
 
 
 

UKONČENÉ PROJEKTY:

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti PP Projekty s.r.o.

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti PP Projekty s.r.o., registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/16_043/ 0004885, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

 

Příjemce dotace:

PP Projekty s.r.o.

Sportovní 1585, 434 01 Most

Statutární orgán: Petr Pospíšil

IČ: 28738799

Kontaktní osoba: Petr Pospíšil, jednatel společnosti, pospisil@pp-projekty.cz, tel: 602 516 682

 

Celkové způsobilé náklady projektu:          1 036 680,00 Kč

Celková výše dotace z ESF:                              881 178,00 Kč

Doba realizace projektu:                              1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

 

Popis projektu

Projekt je zacílen na zvýšení odborných znalostí a dovedností pracovníků společnosti v oblasti:

-Měkkých a manažerských dovedností

-Obecného IT

-Účetních, ekonomických a právních kurzů

-Specializovaného IT

Do projektu bude zapojeno celkem deset osob, z nichž tři spadají do věkové kategorie nad 54 let.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti PP Projekty s.r.o.

Výsledky projektu

  • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.

 

 

 

Realizace genderových auditů - PP Projekty s.r.o.

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Realizace genderových auditů - PP Projekty s.r.o.“, registrační číslo CZ. 03.1.51/0.0/0.0/16_050/ 0006197, prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žena a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

 

Příjemce dotace:

PP Projekty s.r.o.

Sportovní 1585, 434 01 Most

Statutární orgán: Petr Pospíšil

IČ: 28738799

Kontaktní osoba: Petr Pospíšil, jednatel společnosti, pospisil@pp-projekty.cz, tel: 602 516 682

 

Celkové způsobilé náklady projektu:          1 065 000,00 Kč

Celková výše dotace z ESF:                              905 250,00 Kč

Doba realizace projektu:                              1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na analýzu vnitřních organizačních procesů a struktury organizace z genderové perspektivy v 13 vybraných společnostech. Cílem je diagnostikovat stav genderové rovnosti ve firmě. Na základě zjištěných závěrů budou jednotlivým společnostem navrhnuty konkrétní změny, které u nich přispějí k prosazování genderové rovnosti. Genderové audity budou provedeny v 10 malých, 2 středních a 1 velkém podniku.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou společnosti, které zaměstnávají alespoň 10 pracovníků/pracovnic. Jedná se o  10 malých, 2 střední podniky a 1 velký podnik.

Gendrové audity ke stažení (anonymní verze)


Zpráva z genderového auditu - 1.pdf (1138815)
Zprava z genderoveho auditu - 2.pdf (1945185)
Zpráva z genderového auditu - 3.pdf (1385349)
Zpráva z genderového auditu - 4.pdf (1232896)
Zpráva z genderového auditu - 5.pdf (1156474)
Zpráva z genderového auditu - 6.pdf (1366686)
Zpráva z genderového auditu - 7.pdf (1154206)
Zpráva z genderového auditu - 8.pdf (1328849)
Zpráva z genderového auditu - 9.pdf (1177853)
Zpráva z genderového auditu - 10.pdf (1593530)
Zpráva z genderového auditu - 11.pdf (1423967)

Zpráva z genderového auditu - 12.pdf (2020968)
Zpráva z genderového auditu - 13.pdf (1988442)