PP Projekty s.r.o.

NOVÁ KONTAKTNÍ ADRESA:
Alej Boženy Němcové 2440
Most 434 01
Sídlo:
Sportovní 1585 Most 43401
+420 602 516 682
info@pp-projekty.cz

Podpora vzdělávání v malých obcích Ústeckého a Moravskoslezského kraje

PŘIHLÁŠKA  NA KURZ

 

Registrační číslo: CZ.1.07/3.1.00/50.0101

Období realizace: 1. 6. 2014 – 30. 6. 2015

 

Realizátor projektu a partneři:

Realizátorem tohoto projektu je společnost COFET, a.s. Partnery projektu budou společnosti SOFO Group a.s. a PP Projekty s.r.o. Partnerská společnost PP Projekty s.r.o. bude mimo jiné zajišťovat propagaci a medializaci vzdělávání a podporu vzdělávání. Hlavní rolí partnera bude organizování a zajišťování vzdělávání v oblasti kurzu „Základy podnikání“, se kterým má bohaté a dlouholeté zkušenosti.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšení motivace obyvatelstva k jejich dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení. V rámci projektu se budou moci obyvatelé vybraných obcí účastnit kurzů, které budou dále rozvíjet jejich znalosti v oblasti finanční a spotřebitelské gramotnosti, základech podnikání a základech počítačových dovedností a práva.

Díky realizaci projektu a zapojením obyvatel do kurzu bude možné zvýšit nejen jejich osobní znalosti, ale získají také vědomosti, které budou moci uplatnit v běžném životě. Zároveň se tímto zvýší jejich další uplatnitelnost na trhu práce.

Výstupy projektu:

            - realizace cca. 130 kurzů rozdělených do 5 oblastí obecných a odborných dovedností;

            - proškolení cca. 1 300 osob;

            - z proškolených osob získat cca. 965 úspěšných absolventů programu;

            - zajištění individuálního proškolení 10ti osob, které budou dále poskytovat informace       a vzdělávání obyvatelům malých obcí daného regionu.

 

- Potřebujete zvýšit své znalosti a uplatnitelnost na trhu práce? Zapojte se do kurzu vzdělávání ve Vaší obci.

- Zveme Vás na vzdělávací kurzy pořádané ve Vaší obci. (Kdy, kde, v kolik, co)

 

Kontaktní osoba za PP Projekty s.r.o.

Ing. Denisa Palusková

Tel.:734 820 569

Mail: paluskova@pp-projekty.cz