PP Projekty s.r.o.

NOVÁ KONTAKTNÍ ADRESA:
Alej Boženy Němcové 2440
Most 434 01
Sídlo:
Sportovní 1585 Most 43401
+420 602 516 682
info@pp-projekty.cz

Nové trendy v oblasti podlahového vytápění

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/05.0013

Název žadatele: PP Projekty s. r. o.

Stručný popis projektu

Projekt si klade za cíl  vytvořit vzdělávací program "Nové trendy v oblasti podlahového vytápění", který bude rozdělen do 3 na sobě nezávislých modulů  zahrnujících i e-learningovou komponentu, a který bude určen cílové skupině ÚDV pracujících ve stavebnictví za účelem získání či prohloubení nových kompetencí týkající se realizace podlahového vytápění ze stavebního  hlediska (KA 1).   

Po vytvoření programu dojde k vyškolení 3 lektorů DV (KA 2), kteří následně budou zajišťovat i pilotní ověření (KA 3). Pilotního ověření se zúčastní celkem cca 24 zástupců cílové skupiny účastníků dalšího vzdělávání, kteří již při přípravě projektu potvrdili svou účast na programu.

Cíle projektu

Projekt si klade za cíl  vytvořit (v ÚK v této podobě  doposud neexistující) vzdělávací program "Nové trendy v oblasti podlahového vytápění", který bude rozdělen do 3 na sobě nezávislých modulů, a který bude určen cílové skupině ÚDV pracujících ve stavebnictví za účelem získání či prohloubení nových kompetencí týkající se realizace podlahového vytápění ze stavebního hlediska.   

Dílčí cíle projektu:
1. vytvořit 3  modulový  vzdělávací program zaměřený na nové trendy v oblasti podlahového vytápění, tento VP bude obsahovat:
Modul č. 1 : Možnosti a druhy podlahového vytápění
Modul č. 2 : Podlahové vytápění v závislosti na stavební výšce
Modul č. 3: Možnosti podlahového vytápění z ekonomického hlediska

2. Vyškolit 3 lektory DV ve všech modulech VP tak, aby každý z nich byl schopen zajišťovat výuku všech 3 modulů i po skončení projektu.
3. Pilotně ověřit vytvořený vzdělávací program na  pracovnících stavebnictví ve všech 3 modulech na vzorku celkem 24 osob
4. Na základě výstupů z pilotního ověřování finálně upravit vzdělávací program a připravit ho pro běžnou prezenční výuku (3 moduly).
5.  Vytvořit e-learningovou podporu všech 3 modulů VP.

 

Průběh projektu

  • V období říjen 2014 – leden 2015 zpracovával realizační tým průběžnou verzi nového vzdělávacího programu, složeného ze 3 modulů: Možnosti a druhy podlahového vytápění, Podlahové vytápění v závislosti na stavební výšce, Možnosti podlahového vytápění z ekonomického hlediska.

 

  • únoru 2015 došlo k vyškolení 3 lektorů dalšího vzdělávání, kteří zajistili výuku pilotního ověření vzdělávacího programu. Školení lektorů bylo zajištěno kombinací skupinové výuky, individuální výuky a formou samostudia.

 

Termíny školení:

Modul č. 1 Možnosti a druhy podlahového vytápění

Skupinová výuka - 3.2.2015

Individuální výuka - 5.2.2015, 6.2.2015, 9.2.2015

Modul č. 2 Podlahové vytápění v závislosti na stavební výšce

Skupinová výuka - 11.2.2015

Individuální výuka - 19.2.2015, 20.2.2015, 23.2.2015

Modul č. 3 Možnosti podlahového vytápění z ekonomického hlediska

Skupinová výuka - 12.2.2015

Individuální výuka - 24.2.2015, 25.2.2015, 26.2.2015

 

  • V období březen 2015 – duben 2015 bylo realizováno samotné pilotní ověření vzdělávacího programu. Každý z modulů trval 2x8 hodin. Podmínkou pro úspěšné absolvování byla 100% účast a úspěšné složení závěrečného testu. Celkem bylo vydáno 24 osvědčení pro úspěšné absolventy.

Termíny školení:

              Modul č. 1 Možnosti a druhy podlahového vytápění  - 19. 3. a 20. 3. 2015

Modul č. 2 Podlahové vytápěn v závislosti na stavební výšce - 7. 4. a 8. 4. 2015

Modul č. 3 Možnosti podlahového vytápění z ekonomického hlediska - 29. 4. a 30. 4. 2015

 

  • V období květen 2015 – červen 2015byla dotvořena finální podoba vzdělávacího programu, na které se podíleli metodici a odborný garant. V rámci každého modulu byla vytvořena metodika pro lektory, výukové materiály a prezentace.Po závěrečné finalizaci vzdělávacího programu Nové trendy v oblasti podlahového vytápění vznikla také jeho e-learningová podpora - https://www.elearningsystem.eu/

 

  • Od 1. 7. 2015 je projekt ve fázi udržitelnosti, v rámci které se mohou přihlašovat další zájemci o absolvování modulů Možnosti a druhy podlahového vytápění, Podlahové vytápění v závislosti na stavební výšce a Možnosti podlahového vytápění z ekonomického hlediska.

Kontakt:

Bc. Květoslava Zůnová - manažerka projektu

Tel.: 601 374 877

Mail: zunova@pp-projekty.cz