PP Projekty s.r.o.

NOVÁ KONTAKTNÍ ADRESA:
Alej Boženy Němcové 2440
Most 434 01
Sídlo:
Sportovní 1585 Most 43401
+420 602 516 682
info@pp-projekty.cz

Dohodneme se na termínech a na místě konání kdekoliv v České republice.

 • Provádění analýz vzdělávacích potřeb organizace
 • Příprava firemních lektorů pro další profesní vzdělávání
 • Realizace kurzů podle potřeb zákazníka (kurzy IT, manažerská školení, jvýuka jazyků, specifická školení na míru)

 

Firemní tréninky

Navrhneme ve spolupráci s vámi vzdělávací program. Společně určíme priority, cíle programu a cílovou skupinu.

Návrh obsahuje témata, rozsah jednotlivých částí a lektorské obsazení.

Proběhne připomínkové řízení a doladění programu spolu s vámi.

Zajistíme:

•  místo konání - učebnu, ubytování

•  pozvánky pro účastníky

•  pracovní a studijní materiály

•  pomůcky a technické vybavení

•  organizačně zajistíme průběh programu osobní přítomností organizačního garanta

 

Manažerské programy pro všechny úrovně managementu

Outdoorové a indoorové formy tréninku a rozvoje týmové spolupráce
•  Vedení, řízení a motivace lidí a týmů
•  Budování týmu - týmové role
•  Efektivní firemní komunikace

 

Rozvoj osobnosti manažera

•  Emoční inteligence
•  Rozvoj kreativity
•  Time Management
•  Zvládání stresu
•  Manažerské styly
•  Proaktivita
•  Prezentační dovednosti
•  Manažer v procesu změn
•  Manažerské styly
•  Mediální trénink a kritová komunikace

Personální práce v manažerské praxi
•  Výběr pracovníků
•  Přijímací pohovor
•  Hodnocení pracovníků

Dále zajišťujeme:

 • veškerá IT školení
 • jazyková školení
 • specifická školení na míru
 • školení v oblasti zemědělství
 • ostatní školení dle přání klienta

 

Jazykové kurzy

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Italský jazyk
 • Francouzský jazyk
 • po domluvě možno i další cizí jazyky

 

Gastro školení

ZajišŤujeme:

 • kurzy pro kuchaře a číšníky (kurzy vaření, stolování apod.)
 • someliérské kurzy
 • ostatní školení dle přání klienta